Företagsregistret

Folkefinans AS Norge, Filial Sverige

Adress
Götgatan 78, plan 22
118 30 Stockholm
Sverige
Telefon
Kategori
Utländskt kreditmarknadsbolag, svensk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516404-7044
Institutnummer hos FI
47705
Status
Under uppläggning, 2009-11-11 - 2009-12-31

Tillstånd

  • 2009-11-11 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Övrigt

Laddar sidan