Företagsregistret

I vårt företagsregister finns namn på företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även namn på finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn.

Surfboard Payments AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Danmark
2023-01-23
Genomföra betalningstransaktioner