Företagsregistret

I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.

Klarna Bank AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
ÖSTERRIKE
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-04-14
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
BELGIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
BULGARIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
CYPERN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
TJECKIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
TYSKLAND
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-04-14
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
DANMARK
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
ESTLAND
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
SPANIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
FINLAND
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
FRANKRIKE
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
STORBRITANNIEN
2013-10-29
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2013-10-29
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
GREKLAND
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
KROATIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
UNGERN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
IRLAND
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
ISLAND
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
ITALIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
LIECHTENSTEIN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
LITAUEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
LUXEMBURG
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
LETTLAND
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
MALTA
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-10-19
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
NEDERLÄNDERNA
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2010-04-14
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
NORGE
2013-05-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2009-08-28
Utlåning
2013-05-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
POLEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
PORTUGAL
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
RUMÄNIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
SLOVENIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
SLOVAKIEN
2016-03-24
Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
2016-03-24
Utgivning av elektroniska pengar
2016-03-24
Utlåning
2016-03-24
Betalningsförmedling
2016-03-24
Utländsk valuta
2016-03-24
Valuta- och ränteinstrument
Laddar sidan