Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Nya krav för valutaväxlare och andra finansiella institut

Publicerad 2023-09-27

Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om…

Remissvar: justerad sanktionsavgift för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen

Publicerad 2023-09-14

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare…

IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Publicerad 2023-09-04

Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur…

Ökat terrorhot en faktor att beakta i säkerhetsskyddet

Publicerad 2023-08-23

FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på…