Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

Ett finansiellt företag som identifierat att det bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till Finansinspektionen utan dröjsmål. Det finns en blankett på vår webbplats för detta, Anmälan säkerhetskänslig verksamhet.

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet ska sändas till Finansinspektionen med lämpligt säkerhetsskydd. Det kan till exempel ske med rekommenderad post till:

Finansinspektionen
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 7821
103 97 Stockholm

Avanmäla säkerhetskänslig verksamhet

Även när en säkerhetskänslig verksamhet upphört ska verksamhetsutövaren anmäla detta till Finansinspektionen utan dröjsmål. Också här finns det en blankett på vår webbplats, Anmälan om att den säkerhetskänsliga verksamheten upphört. Tänk på att även avanmäla annat som haft koppling till den säkerhetskänsliga verksamheten, till exempel registerkontroller och säkerhetsskyddsavtal.


Senast granskad: 2021-12-01