Statistik: FI:s försäkringstillsyn och företagen under tillsyn

Här publicerar vi statistik över vår tillsyn och sammanfattande uppgifter om de försäkringsföretag som står under vår tillsyn.

Publiceringen startade 2017. Tabellerna visar uppgifter fyra år bakåt i tiden.

Statistik över den egna tillsynen publiceras senast den 30 april. Uppgifter om försäkringsföretag publiceras senast tre månader efter försäkringsföretagens respektive försäkringsgruppernas rapportering av årsuppgifter till FI. För 2022 innebär det senast den 8 juli respektive den 20 augusti.

Det är Solvens 2, det gemensamma EU-regelverket för försäkringsföretag, som ställer krav på att denna statistik ska offentliggöras på detta sätt.

Senast granskad: 2022-06-28
Laddar sidan