Hållbarhetsregler

Regler för redovisning, rapportering och upplysningar av hållbarhetsrelaterad information tas fram internationellt, inom EU och i svensk rätt. Syftet är att skapa en mer sammanhållen utformning av hållbarhetsrelaterad informationsgivning och främja transparensen på finansmarknaden.

Reglerna gäller för företag under FI:s tillsyn, men rör i vissa fall även andra företag. FI har, främst via olika branschorganisationer, en dialog med de företag som berörs av de nya reglerna och de krav som stegvis införs.


Senast granskad: 2021-06-10