Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna).

Förordningen trädde i kraft i mars 2021 och innebär att vissa typer av finansmarknadsaktörer är skyldiga att lämna särskild hållbarhetsinformation på sin webbplats och i upplysningar som lämnas innan avtal ingås.

EU-kommissionen har antagit en delegerade akt med en teknisk standard som ska användas av finansmarknadsaktörer när de ger upplysningar enligt SFDR. Den specificerar bland annat hur viss hållbarhetsinformation ska presenteras. Den delegerade akten börjar tillämpas 1 januari 2023.


Senast granskad: 2022-08-30