FI och konsumentskyddet

Vi har ett uppdrag från regeringen att arbeta för ett gott konsumentskydd på finansmarknaden. Detta genomsyrar hela vår verksamhet, alltifrån arbetet med att utfärda regler till att bedriva tillsyn. Men vi ingriper inte i enskilda tvister mellan konsumenter och företag.

Har du klagomål? Kontakta då företagets klagomålsansvariga, i andra hand Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Se vad andra myndigheter och organisationer kan göra för dig.

Konsumentskyddsrapporter

En gång per år publicerar vi en konsumentskyddsrapport, där vi beskriver vår syn på konsumentskydd, och hur vi arbetar för att mildra risker och problem för konsumenter.


Senast granskad: 2021-08-10