Kryptotillgångar

Kryptotillgångar är i de flesta fall olämpliga för konsumenter. Tillgångarna är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Risken att förlora investerade pengar är därför mycket stor.

Det finns i de flesta fall ingen reglering av kryptotillgångar och ingen tillsyn. Därför finns inte heller några konsumentskyddande regler. Dessa risker gäller även finansiella instrument som använder kryptotillgångar som underliggande tillgång.

Utöver konsumentriskerna med kryptotillgångar finns hög risk för att kryptotillgångar används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Utvinningen av bitcoin och vissa andra kryptotillgångar kräver också en oerhört hög elanvändning, vilket innebär ett hot mot klimatomställningen.


Senast granskad: 2023-09-07