Erbjudandehandling

Vid offentliga uppköpserbjudanden på en reglerad marknad ska budgivaren upprätta en erbjudandehandling. Denna ska granskas och godkännas av FI.

Bestämmelser om vilken information som ska ingå i erbjudandehandlingen finns bland annat i 2 a kap. LHF.

Senast granskad: 2022-03-02
Laddar sidan