Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2022

Fortsatta driftstörningar i TRS 2-systemet

TRS 2-systemet är påverkat av driftstörningar efter det tekniska underhåll som genomfördes i onsdags. Det kan visa sig som problem för rapportörer att koppla upp sig eller utebliven feedback.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 4 maj.

Finansinspektionen inför ny e-tjänst för ansökningar

Målet med den nya e-tjänsten är att underlätta och effektivisera ansökningsprocessen hos FI. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel för den som vill lämna in en ansökan till Finansinspektionen. Det kommer också att gå att följa sitt ärende genom de olika stegen i FI:s handläggningsprocess. Den nya e-tjänsten kommer till att börja med att omfatta ledningsprövningar och ägarledningsprövningar och planeras tas i bruk i höst.

Nu går det att uppdatera installerad applikation för periodisk rapportering

Som FI berättat tidigare kommer den applikation för periodisk rapportering som rapportörer har installerat lokalt hos sig att behöva uppgraderas i vår. Nu finns den nya versionen tillgänglig att ladda ned och installera.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Rapportera arbete mot penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast 31 mars 2022.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett så kallat litet paket med valideringsregler. Paketet som publiceras varje kvartal kan innehålla avstängning och påsättning av valideringsregler samt ändring av valideringsreglers allvarlighetsstatus.

Taxonomi 3.2 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin, version 3.2.

Installerad applikation för periodisk rapportering uppgraderas i vår

Den applikation som används för viss periodisk rapportering till Finansinspektionen och som rapportörer har installerat lokalt hos sig kommer att behöva uppgraderas senare i vår. Skälet till detta är säkerhetsförbättringar.

Driftavbrott i TRS 2 för underhåll

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 16 februari.

Laddar sidan