Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2023

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Driftstörningar i TRS 2 18–19 mars

Den 18 och 19 mars kan det förekomma mindre störningar i TRS 2-systemet, i såväl produktionsmiljön som i testmiljön. Detta beror på ett planerat underhåll. Vid problem kan rapportörer försöka igen senare under dagen.

TRS 2-systemet avstängt 15 mars

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 15 mars.

FI har beslutat om ändringar i åtta föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i flera föreskrifter. Huvuddelen av ändringarna görs för att se till att även så kallade mycket stora värdepappersbolag omfattas av dem.

Digital ansökan om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar öppnar 21 februari

Från och med den 21 februari blir det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar hos FI via en ny digital e-tjänst. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

"Inget att rapportera" - exempelfiler i XBRL-format

FI publicerar här exempel på en XBRL-fil för rapportering av Uppgifter om högavlönade anställda (modul rem_he), Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (modul psd_frp) och Godkända högre kvoter (modul rem_hr_institution) som motsvarar ”inget att rapportera”. Filerna kan användas från och med referensdag 31 december 2022 till och med att moduler byts i ny DPM-version från EBA. Filerna ska lämnas in i inrapporteringssystemet Fidac.

TRS 2-systemets testmiljö avstängt 15 februari

TRS 2-systemets testmiljö kommer att vara avstängd för underhåll onsdagen den 15 februari. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Inrapportering av kvartalsrapporter för värdepapper- och specialfonder

Från och med 2023-03-31 ska inrapporteringen av kvartalsrapporter för värdepappers- och specialfonder ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering som man i dag når genom en installerad applikation.