FFFS 1998:22

Allmänna råd om riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn

Gäller från 1999-01-01

Sammanfattning

FFFS 1998:22 gäller hantering av etiska frågor hos företag som står under Finansinspektionens tillsyn, med undantag för fondbolag och fonder. För dem gäller i stället FFFS 2008:11. 

Dokument