FFFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2018-01-03 , ändring av FFFS 2002:11

Sammanfattning

Finansinspektionen inför bestämmelser som innebär att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Mifir, i stället ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ändringarna är en följd av att Finansinspektionen har delegerat insamlandet av den aktuella informationen till Esma.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr. 2017:3

Dokument