FFFS 2018:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Gäller från 2018-08-01 , ändring av FFFS 2004:4

Sammanfattning

För att undvika dubbelreglering har FI beslutat att begränsa föreskrifternas tillämpningsområde. De ska därför inte tillämpas av AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen beslutar även om ändringar i föreskrifterna med anledning av att lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, som ersätter lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, inte längre ger försäkringsförmedlare möjlighet att driva viss verksamhet med stöd av sidotillstånd. Sådana försäkringsförmedlare ska därför inte längre anges som undantagna i rådgivningsföreskrifterna. En övergångsbestämmelse införs dock som motsvarar övergångsbestämmelse 8 i lagen om försäkringsdistribution.

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018. ändr. 2018:11

Dokument