FFFS 2020:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2020-10-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

Syftet med ändringen är att förtydliga att när begreppet försäkringsföretag förekommer i definitionen av institut med internationell anknytning så omfattas även tjänstepensionsföretag. Dessutom stryks en hänvisning till filialer till försäkringsföretag i 5 kap. 24 §. ändr. FFFS 2020:10

Dokument