FFFS 2022:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Gäller från 2022-07-08 , ändring av FFFS 2014:12

Sammanfattning

Ändringen innebär att 3 kap. 4 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar upphävs. Ändringen beror på ändringar i tillsynsförordningen.

Ändringarna gäller från den 8 juli 2022. ändr. 2022:13

Dokument