FFFS 2023:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker

Gäller från 2023-03-08 , ändring av FFFS 2014:4

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att mycket stora värdepappersbolag omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 8 mars 2023. ändr. 2023:4

Dokument