FFFS 2019:13

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

Gäller från 2019-07-15 , ändring av FFFS 2016:29

Sammanfattning

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna innebär i huvudsak att förmedlare av bostadskrediter ska lämna vissa uppgifter till FI när de gör förändringar av verksamheten inom EES. ändr. 2019:13

Dokument