FFFS 2019:28

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2020-01-01 , ändring av FFFS 2017:11

Sammanfattning

FI förtydligar i föreskrifterna att ett företag även ska identifiera och analysera hämndåtgärder utöver hot och fientliga åtgärder, för att skydda bland annat anställda. Dessutom införs en upplysning om att det finns bestämmelser i penningtvättslagen om en metod för att elektroniskt identifiera en kund på distans. Ytterligare en ändring innebär att ett företags skyldighet att bevara handlingar och uppgifter i tio år inte bara gäller det som har rapporterats till Polismyndigheten, utan även till Säkerhetspolisen. Slutligen inför FI vissa redaktionella ändringar.

FI anpassar föreskrifterna till ändringar i penningtvättslagen främst med anledning av ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. Genom föreskrifterna bidrar FI till att genomföra direktivsändringarna.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. ändr. 2019:28

Dokument