FFFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Gäller från 2019-07-02 , ändring av FFFS 2017:2

Sammanfattning

FI inför ett nytt kapitel 2 a med regler om vad ett värdepappersbolag ska ge in till myndigheten när det ansöker om tillstånd för sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. FI ändrar även 7 kap. 7 §, vilket innebär att provabonnemang på investeringsanalys införs som en mindre icke-monetär förmån. Dessutom görs vissa redaktionella ändringar i föreskrifterna. Ändringarna gäller från och med den 2 juli 2019. ändr. 2019:9

Dokument