FFFS 2022:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Gäller från 2022-03-08 , ändring av FFFS 2017:2

Sammanfattning

FI ändrar i föreskrifternas kapitel om ersättningar till eller från tredjepart. Ändringarna gäller villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsanalyser från tredjepart, utan att det ska betraktas som en ersättning eller förmån. Föreskriftsändringarna görs eftersom ett ändringsdirektiv har justerat direktivet (EU) 2014/65 om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:5

Dokument