FFFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

Gäller från 2020-06-12 , ändring av FFFS 2018:10

Sammanfattning

Ändringarna innebär en höjning av de belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka. Syftet är att behålla skyddsnivån i ansvarsförsäkringen på en jämn nivå över tid. Dessutom införs vissa redaktionella ändringar. ändr. 2020:4

Dokument