FFFS 2022:27

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution

Gäller från 2023-01-01 , ändring av FFFS 2018:10

Sammanfattning

FI lägger till en upplysning om att det finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt, för försäkringsdistributörer som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:27

Dokument