FFFS 2021:31

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-09-28 , ändring av FFFS 2019:22

Sammanfattning

Ändringen innebär att bilaga 8 till föreskrifterna blir komplett. Bilagan avser rapportering av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav. På grund av ett fel i samband med tryckningen av ändringsföreskrifterna FFFS 2020:12 saknades tidigare en sida i bilagan samtidigt som en annan sida var dubblerad.

Ändringarna gäller från den 28 september 2021. ändr 2021:31

Dokument