FFFS 2019:8

Föreskrifter om produktingripande i fråga om binära optioner

Gäller från 2019-07-02

Sammanfattning

Föreskrifterna, som träder i kraft den 2 juli 2019, gäller för företag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Reglerna innebär att ett företag endast får marknadsföra, distribuera eller sälja binära optioner till icke-professionella kunder om kraven i föreskrifterna är uppfyllda.

Dokument