FFFS 2021:2

Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Gäller från 2021-06-01

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya allmänna råd, som ersätter FFFS 2018:5 om rapportering av händelser av väsentlig betydelse. Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller för tjänstepensionsföretag. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. De allmänna råden börjar gälla den 1 juni 2021.

Dokument