FFFS 2023:12

Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag

Gäller från 2023-07-18

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, bostadskreditinstitut och konsumentkreditinstitut. De reglerar vilka uppgifter som företagen ska lämna in till Finansinspektionen i samband med ägar-, ägarlednings- och ledningsprövningar. Föreskrifterna gäller både vid auktorisationstillfället, det vill säga när ett företag ansöker om tillstånd, och vid löpande ägar-, ägarlednings- och ledningsprövningar.

Dokument