FFFS 2023:20

Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Gäller från 2023-09-01

Sammanfattning

FI lämnar nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya allmänna råden förtydligar att alla kreditgivare som lämnar krediter till konsumenter omfattas av råden.

Dokument

Läs mer