Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2023-05-31Catena ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURGrundprospekt
2023-05-31Xintela ABAktierEU-tillväxtprospekt
2023-05-30Anoto Group ABAktierTillägg
2023-05-30Biotage ABAktierSekundäremission
2023-05-30XSpray Pharma AB (publ)AktierSekundäremission
2023-05-30Stadshypotek ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURGrundprospekt
2023-05-26Starbreeze ABAktierSekundäremission
2023-05-26Hufvudstaden ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURGrundprospekt
2023-05-26Anoto Group ABAktierTillägg
2023-05-26Nordax Bank AB (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURTillägg