Prospektregistret

Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar

Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Finansinspektionen godkänt och publicerat sedan 31 oktober 2006 samt prospekt med Europapass från andra EES-länder.

Klicka på "Sök" för att se alla godkända och publicerade prospekt och erbjudandehandlingar sedan 21 juli 2019.

Återstående material finns i två separata arkiv:


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2022-12-01Plexian AB (publ)AktierEU-tillväxtprospekt
2022-11-30OptiCept Technologies ABAktierProspekt
2022-11-29Swedbank Hypotek ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURGrundprospekt
2022-11-29Swedbank Hypotek ABSkuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EURGrundprospekt
2022-11-28Midsona ABAktierSekundäremission
2022-11-28LumenRadio ABAktierProspekt
2022-11-28Urb-it AB (publ)AktierSekundäremission
2022-11-28Neptunia Invest AB (publ)Skuldinstrument med ett nominellt värde per enhet på minst 100 000 EURProspekt
2022-11-25XBT Provider AB (publ)Värdepapper som är derivatGrundprospekt
2022-11-23Euroafrica Digital Ventures ABAktierEU-tillväxtprospekt

Laddar sidan