Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Prospektregistret innehåller prospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt och registrerat sedan 31 oktober 2006. Senast publicerade prospekt/erbjudandehandlingar visas nedan. Senaste publicerade prospekt

Prospekt med Europapass från andra EES-länder (2018-03-22)


Avancerad sök

Senaste prospekt och erbjudandehandlingar

DatumNamn / BudgivareVärdepapperDokumenttyp
2018-03-22FASTIGHETS AKTIEBOLAGET TRIANONObligationProspekt
2018-03-21SVENSKA HANDELSBANKEN ABObligationGrundprospekt
2018-03-21SVENSKA HANDELSBANKEN ABWarrantGrundprospekt
2018-03-20KOMMUNINVEST I SVERIGE ABObligationTilläggsprospekt
2018-03-20SOLLENTUNA STINSEN JV ABObligationProspekt
2018-03-20AROCELL ABAktieProspekt
2018-03-19STADSHYPOTEK ABObligationTilläggsprospekt
2018-03-16RNB RETAIL AND BRANDS ABObligationProspekt
2018-03-15NORDEA HYPOTEK AKTIEBOLAGObligationTilläggsprospekt
2018-03-15FLUICELL ABAktieProspekt

Prospekt


Telefontid vardagar kl. 9-11
Laddar sidan