Rapport till FIPO

Du är skyldig att granska och rapportera misstänkta transaktioner. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett.

Rapportering ska ske utan dröjsmål till Finanspolisen. Företag kan komma i kontakt med Finanspolisen via mejladressen fipo@polisen.se.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Läs mer


Senast granskad: 2023-11-22