Driftstörningar i FIDAC

2024-03-11 | Rapportering

Vissa rapportörer upplever för tillfället problem att ladda upp stora filer för rapporten FALS Stickprov. Vi felsöker problemet och meddelar när det är åtgärdat.

Uppdatering 15 mars: Vi har nu gjort en åtgärd i FIDAC Testrapportering som bör avhjälpa problemet. De som drabbats av uppladdningsproblem ber vi testa igen och återkoppla om det fortsatt är problem. Vi planerar att införa samma åtgärd i den skarpa FIDAC-miljön på måndag 18 mars.