Resultat

2024

Driftstörningar Insynsrapportering

2024-04-15 | Rapportering

Onsdag den 17 april kl. 10.00−12.00 kan det förekomma driftstörningar på grund av uppdateringar i systemet för insynsrapportering.

Planerat underhåll: Fidac

2024-04-08 | Rapportering

Under torsdag den 11 april mellan kl. 14.00 till 16.00 sker underhållsarbete i Fidac och systemet kan under den tiden vara otillgängligt.

Gräsrotsfinansiering

2024-04-03 | Rapportering

Företag med tillstånd av FI att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt EU-förordning 2020/1503 är enligt artikel 16.1 skyldiga att varje år lämna en förteckning över projekt som finansierats genom plattformen.

Påminnelse: Ny rapportering i Fidac

Från och med den 31 mars ska ett antal rapporter flytta från rapporteringssystemet Periodisk inrapportering till rapporteringssystemet Fidac.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.

Marknad

2024-03-21 | Rapportering

Här har vi samlat teknisk information för nationell rapportering inom marknadsområdet och rapportering enligt ESMA:s ramverk.

Försäkring

2024-03-21 | Rapportering

Här har vi samlat teknisk information för nationell rapportering inom försäkringsområdet ochrapportering enligt EIOPA:s ramverk.

Bank och Betalningar

2024-03-21 | Rapportering

Här har vi samlat teknisk information för nationell rapportering inom bankområdet och rapportering enligt EBA:s ramverk.