Resultat

2023

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Rättning av TRS 2-valideringen

Samtliga rapportörer som drabbats av felaktiga valideringar med felkoder CON-070 och CON-160 kan nu skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna.

Rapporteringsportalen har flyttat till en ny sida

Vi har gjort några ändringar i designen av fi.se och i samband med det har en del information som rör rapportering flyttats till nya sidor. Om du har bokmärken till sidor som har ändrats kan du därför behöva uppdatera dina bokmärken.

Fidac

2023-01-17 | Rapportering

Fidac (Finansinspektionen Data Collection) är Finansinspektionens nya rapporteringssystem.

Övriga system

2023-01-17 | Rapportering

Läs mer

Periodisk rapportering

2023-01-17 | Rapportering

Läs mer

Rapportering av resolutionsplanering 2023

Riksgälden har på sin webbplats publicerat instruktioner som förtydligar rapporteringskravet av Resolutionsplanering per referensdag 31 december 2022.

Påminnelse: Nytt krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac

Från och med referensdag 2022-12-31 ska den namnsättning som identifierar rapporterande bolag ändras. Detta gäller EBA:s XBRL-rapportering som ska lämnas i rapporteringsportalen Fidac.

Driftstörningar åtgärdade: Fidac Testrapportering

2023-01-03 | Rapportering

Systemet Fidac Testrapportering är åter i drift.

Driftstörningar: Fidac Testrapportering

2023-01-02 | Rapportering

Tillfälliga driftstörningar förekommer i systemet Fidac Testrapportering. Felsökning pågår. Vi meddelar när felet är åtgärdat.