Om Finansiella stabilitetsrådet

I Finansiella stabilitetsrådet träffas företrädare för regeringen, FI, Riksgälden och Riksbanken regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation.

Finansiella stabilitetsrådet föregicks åren 2012–2013 av Samverkansrådet för makrotillsyn då FI och Riksbanken möttes två gånger om året för att diskutera förebyggande av risker i det finansiella systemet.


Senast granskad: 2023-09-07