Finansiella stabilitetsrådet

I Finansiella stabilitetsrådet träffas företrädare för regeringen, FI, Riksgälden och Riksbanken regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation.

2024

Daniel Barr: Finansiell stabilitet i en osäker omvärld – hur påverkas Sverige?

Här är det anförande som Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr höll i Finansutskottets offentliga sammanträde om finansiell stabilitet den 6 februari 2024. Det talade ordet gäller.

2023

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december 2023

Den 6 december 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Onsdagen den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 9 juni 2023

Den 9 juni 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den 21 mars 2023

Den 21 mars 2023 hade Finansiella stabilitetsrådet ett extrainsatt möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se länk nedan).

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

2022

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Tisdagen den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 4 september

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den 4 september.

Stabilitetsrådet enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Det finansiella stabilitetsrådet är enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Rådet träffades på söndagen den 4 september för ett extrainsatt möte mot bakgrund av likviditetsproblemen i marknaden för elderivat.