Stabilitetsrapport

FI ska två gånger per år beskriva och analysera det finansiella systemet, de risker för stabiliteten som finns, och tänkbara åtgärder för att minska dessa.

FI:s analyser bygger både på vad som sker i de enskilda företagen och vad som händer i ekonomin i stort. Det är till stor del i det växelspelet som stabilitetsriskerna uppstår. Stabilitetsrapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på finansmarknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.


Senast granskad: 2023-09-07