Stabilitetsrapport

FI ska två gånger per år beskriva och analysera det finansiella systemet, de risker för stabiliteten som finns, och tänkbara åtgärder för att minska dessa. Analyserna bygger både på vad som sker i de enskilda företagen och vad som händer i ekonomin i stort. Det är till stor del i det växelspelet som stabilitetsriskerna uppstår. Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på finansmarknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Stabiliteten i det finansiella systemet 2022:2

Läs alla våra stabilitetsrapporter här

Senast granskad: 2019-12-03