Rapportera till FI

Om rapporteringen

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen 1 kap. 2 § p.1–13 är skyldiga att årligen rapportera uppgifter till Finansinspektionen. Frågeställningarna i rapporten återfinns i zip-fil läs mer på sidan Rapportera till FI/Fidac.

Nytt rapporteringssystem

Rapportering kan endast göras i FI:s nya rapporteringssystem Fidac antingen manuellt eller genom att skicka in en JSON-fil. Rapportera på sidan Rapportera till FI.

Viktiga datum

  • Rapportering kan göras tidigast den 1 januari 2024.
  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2024.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december 2023.

Nyheter i rapporteringen 2024

Vissa frågeställningar som funnits med tidigare har tagits bort, ändrats eller flyttats inför rapportering för 2024 läs mer i denna pdf Periodisk rapportering penningtvätt uppdatering 2024.

Vanliga frågor och svar

Support

Teknisk hjälp (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) finns på sidan Rapportera till FI.

För frågor om rapporteringsskyldighet och tolkning av frågeställningarna kontakta FI via e-postadressen periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se. OBS! Ej teknisk support.


Senast granskad: 2023-11-22