Hållbarhet

Hållbarhet kopplar på ett tydligt sätt till alla våra uppdrag – att värna finansiell stabilitet och konsumentskydd, och att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. Därför arbetar vi för att finansiella företag hanterar hållbarhetsrisker och drar nytta av möjligheterna. Hållbarhet är ett brett begrepp. Just nu fokuserar vi på klimatfrågan.

Laddar sidan