FI:s innovationscenter

Om

Vi är första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer.

Hur

Vi är en lättillgänglig kontaktyta för företag. Vi erbjuder en enkel dialog för frågor om finansiell innovationsverksamhet.

Samarbeten

Vi samverkar med branschorganisationer, myndigheter och internationella arbetsgrupper för att utbyta kunskap och påverka utvecklingen av regelverk…

Exempel

Här ser du vilka tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet.

Kontakt

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med innovationscentret.