Erik Thedéen på COP26: Paneldiskussion om finansiellt nollsystem

onsdag 03 nov

Tid: 16.00–17.00 Plats: UK Presidency Pavilion, COP26, Glasgow | Om FI

Erik Thedéen, generaldirektör för FI och ordförande i Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans, deltar i en paneldiskussion vid FN:s klimatkonferens COP26 om hur grunden kan läggas för ett finansiellt nollsystem.

COP26

Laddar sidan