Kalender

2023

tis 04 apr, Henrik Braconier talar om risker i bostadssektorn

Tid: 08.00–09.15 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier är en av talarna vid ett seminarium om hushållssektorns exponering för finansiella risker, arrangerat av Swedish House of Finance.

tis 18 apr, Styrelsemöte, april

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

ons 26 apr, Henrik Braconier talar om fastighetsbranschens utmaningar

Tid: 13.30–15.15 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier är en av talarna vid ett seminarium arrangerat av Ackordcentralen.

ons 26 apr, Karin Grefberg om god finansiell rådgivning

Tid: 15.00–15.45 | Om FI

Karin Grefberg, rådgivare på FI:s avdelning Uppförandetillsyn, talar om att säkerställa god finansiell rådgivning och vad Finansinspektionen bidrar med genom sin tillsyn och sina utbildningsinsatser på BUS-dagarna.

tis 09 maj, Per Nordkvist talar på Nordic Sustainability Expo

Tid: 15.00–15.30 Plats: Stockholmsmässan och digitalt | Om FI

Per Nordkvist, Biträdande områdeschef Bank, deltar i ett rundabordssamtal: Banken och de digitala utmanarna – Vilken roller spelar de olika aktörerna på den moderna finansmarknaden?

tis 16 maj, Styrelsemöte, maj

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 20 jun, Styrelsemöte, juni

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 12 sep, Styrelsemöte, september

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 17 okt, Styrelsemöte, oktober

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 14 nov, Styrelsemöte, november

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 12 dec, Styrelsemöte, december

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer