Resultat

2018

Ny senior rådgivare på FI

2018-02-22 | Om FI

Anders Kvist blir senior rådgivare till FI:s generaldirektör.

Konsumentskyddsrapport

2018-02-16 | Om FI

Läs mer

FI:s löpande dialog med finansbranschen

FI diskuterar löpande aktuella frågor med företrädare för den finansiella sektorn i Sverige. Under 2017 hade representanter för FI:s verksamhetsområdesledningar och FI: ledningsgrupp 130 sådana dialogmöten.

Laddar sidan