Erik Thedéen talar om läget på bostadsmarknaden

onsdag 26 maj

Tid: 13.40–13.55 | Om FI

Generaldirektör Erik Thedéen deltar i Fastighetsvärldens seminarium Bostadsdagen 2021 och berättar hur FI ser på läget på bostadsmarknaden.

Laddar sidan