Resultat

2011

Presentationsbilder: Rapporteringsdagen den 9 december

Här finns de presentationsbilder som användes vid Rapporteringsdagen den 9 december.

Presentationsbilder från seminarium om finansiell rapportering

Ett halvdagsseminarium med föredrag om bakgrunden till nya regleringar, ny rapportering och hur arbetet i de nya EU-myndigheterna påverkar svenska förhållanden.