Resultat

2018

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Från den 31 oktober 2018 är betaltjänstleverantörer skyldiga att rapportera sina avgifter för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter till Finansinspektionen. Uppgifterna kommer att ligga till grund för en webbtjänst där konsumenter ska kunna jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

TRS 2-systemets testmiljö stängd för uppdatering av referensdata

2018-10-16 | Nyheter Rapportering

För tillfället är testmiljön av TRS 2-systemet inte tillgänglig på grund av en uppdatering av referensdatan. FI återkommer när systemet går att använda igen.

Åsa Larson: Det viktigaste inom tjänstepensionsregleringen

Det är lämpligt och riktigt att flera regler som gäller för livförsäkringsföretag i Sverige också ska gälla för den på många sätt likartade affär som tjänstepensionsverksamheten utgör.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i HMS Networks

2018-10-16 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 12 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen anmälan i Scandinavian Credit Fund I

2018-10-16 | Sanktioner

En fysisk person ska betala en sanktionsavgift med 30 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I AB till Finansinspektionen.

Nätverket för klimat och finansmarknad har släppt sin första rapport

Klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker. Det fastslår det internationella nätverket för klimat och finansmarknad, NGFS, i sin första rapport. Nätverket förtydligar därmed att det anser att det ingår i det uppdrag som centralbanker och tillsynsmyndigheter har att säkerställa att det finansiella systemet har motståndskraft mot klimatrelaterade risker.

Resultat från tredje och fjärde diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det tredje och fjärde diskussionsmötena mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Anteckningar från branschsamtal om andra betaltjänstdirektivet

2018-10-15 | PSD 2 Nyheter Bank

Nu publicerar FI mötesanteckningar från branschsamtalet om det andra betaltjänstdirektivet och de hinder, utmaningar och lösningar som aktörer på marknaden upplever.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Filo Mining Corp

A har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som A inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Laddar sidan