Resultat

2018

Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2018-05-25 | Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat nio nya eller uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till EU:s direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (Benchmarkförordningen, BMR).

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Electra Gruppen

2018-05-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 457 500 kronor för att för sent ha anmält två transaktioner med konvertibler i Electra Gruppen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Electra Gruppen

2018-05-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 33 000 kronor för att för sent ha anmält två transaktioner med konvertibler i Electra Gruppen.

Fysisk person får avgift för felaktig anmälan i Elctra Gruppen

2018-05-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor för felaktigheter i en anmälan av en transaktion med konvertibleri Electra Gruppen AB.

Fysisk person får avgift för felaktig anmälan i Electra Gruppen

2018-05-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för felaktigheter i en anmälan av en transaktion med konvertibleri Electra Gruppen AB.

Fysisk person får avgift för felaktig anmälan i Electra Gruppen

2018-05-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för felaktigheter i en anmälan av en transaktion med konvertibleri Electra Gruppen AB.

EU-underrättelse om förändrad metod för tillämpning av riskviktsgolvet för svenska bolån

2018-05-25 | ESRB Bolån EBA

FI har inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen underrättat Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, ESRB och EBA om FI:s avsikt att ändra metoden för tillämpningen av det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån.

Pressinbjudan – hur står det till med den finansiella stabiliteten?

2018-05-25 | Pressmeddelanden

Tisdagen den 29 maj presenterar Finansinspektionen (FI) sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2018

FI publicerar idag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det första kvartalet 2018.

Laddar sidan