Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

OBS! Avancerad sök  kan inte innehålla flera ord i  Avsändare/Mottagare . Använd då istället fritextsöken. 

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-09-2420-21596CDSys ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2020-09-2420-21595Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-09-2420-21594MGI Funds plc - Mercer USD Cash FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21593Förfrågan om redovisning av tillgångarKonsument
2020-09-2420-21592Bank of Spain, SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21591Billmate ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-2420-21590Cirio Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2020-09-2420-21589Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAnmälan om delfonder ucits Amundi Asset Management 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21588Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21587Ikano Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-09-2420-21586Max Matthiessen ABLedningsprövningTillstånd
2020-09-2420-21585Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21584ÄgarledningsprövningTillstånd
2020-09-2420-21583ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-09-2420-21582Förfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21581Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2020-09-2420-21580Infinipi ABTillstånd att tillhandahålla betaltjänsterBankrätt
2020-09-2420-21579Förfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-2420-21578Nya Försäkringar Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21577Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Esma-arbetsgrupp om värdepapperiseringar (Securitisation Network SN) – årsakt 2020Finansiella risker
2020-09-2420-21576Klagomål - Fortnox inkasso och femtusen.seKonsument
2020-09-2420-21575Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - BNY Mellon Global Funds 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21574Klagomål - Capital Exchange MarketsKonsument
2020-09-2420-21573Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Konsultation om EMIR artikel 25 LCH LimitedInfrastrukturtillsyn
2020-09-2420-21572Förfrågan om bolag - Vendor Investment GroupKonsument
2020-09-2420-21571Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2020-09-2420-21570Bovill USA IncFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-2420-21569Bergatrollet ABFörfrågan om tillståndspliktTillstånd
2020-09-2420-21568Alsike Närlivs ABAvregistrering av ombudBankrätt
2020-09-2420-21567Finanstilsynet, NorgeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet Easybank ASA 2013/36/EGKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21566Haga KapitalAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21565FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21564Förfrågan om sanktionerKonsument
2020-09-2420-21563Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2020-09-2420-21562Sparbanken i EnköpingFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-09-2420-21561Ägarledningsprövning - MM Holding ABTillstånd
2020-09-2420-21560Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet KKR Diversified Core Infrastructure Fund (A) SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21559Aspire Global plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21558Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2020-09-2420-21557Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21556Fidelity FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21555Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21554Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21553Deloitte Tax & Consulting, LuxembourgFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21550Union Investment Luxembourg S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21549Danske Invest PCCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21548Swedbank Robur Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Swedbank Robur Bas RäntaKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21547Catella Fondförvaltning ABLedningsprövningTillstånd
2020-09-2420-21546Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige Billion Key Limited 2015/2366/EUKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21545Skanska ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21544Sivers IMA Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21543Doxa AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21542FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21541Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - AVIVA INVESTORS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21540Etrion CorporationAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21539FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21538FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21537Xvivo Perfusion AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21536FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21535FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21534FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21533FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21532FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21531FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21530FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21529SAAB AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21528Samtliga sparbankerInformation om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-09-2420-21527FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21526Venue Retail Group AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-09-2420-21525FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21524FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21523Svenska Försäkringskoncept ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21522FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21521FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21520Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21519FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21518FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21517FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21516FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21515FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21514FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21513FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21512FinansinspektionenEnkät, regelefterlevnad molntjänsterFörsäkringstillsyn
2020-09-2420-21511Tillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2020-09-2420-21510Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn

Laddar sidan