Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-06-2922-18446-[MAKULERAD]-
2022-06-2922-18445-Ägarledningsprövning - Dina ABTillstånd
2022-06-2922-18444-Ägarledningsprövning - Gar-Bo Försäkring ABTillstånd
2022-06-2922-18443NREP ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18442Dina Försäkring ABInformation om upphörande av uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18441Länsförsäkringar ÄlvsborgAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18440Celina Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2022-06-2922-18439-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18438Länsförsäkringar JämtlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18437Sparbanken i KarlshamnÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-06-2922-18436-Ägarledningsprövning - AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)Tillstånd
2022-06-2922-18435SBAB Bank AB (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18434If Skadeförsäkring AB (publ)Intyg avseende verksamhetstillståndFörsäkringsrätt
2022-06-2922-18433JustitiedepartementetRemiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EUJuridisk samordning
2022-06-2922-18432Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18431Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18429AC Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-06-2922-18428-Klagomål - självriskelimineringsproduktKonsument
2022-06-2922-18427-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18426HealthInvest Partners ABLedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18425-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18424UBS (LUX) Strategy SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18423Finansinspektionen, FinlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Mandatum Asset Management OyTillstånd
2022-06-2922-18422Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18421Bohuslänska Strandlägenas BrandförsäkringsföreningAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18420Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PEMBERTON STRATEGIC CREDIT FUND III SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18419MFEX Mutual Funds Exchange ABAnmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
2022-06-2922-18418Humble Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18417MFEX Mutual Funds Exchange ABAnmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
2022-06-2922-18416EQT Treasury ABLedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18415Lyxor Newcits Irl II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18414ICA Banken ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2022-06-2922-18413NCC-koncernens PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18412-Klagomål - nekade bankkontonKonsument
2022-06-2922-18411-Ledigförklarande av anställning som administratör på staben Styrning och verksamhetsstödHr
2022-06-2922-18410Fundler Pension ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2022-06-2922-18409Fundler ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2022-06-2922-18408-ÄgarledningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18407-Klagomål - ICA-bankenKonsument
2022-06-2922-18406Bigbank AS Sverige FilialFörfrågan om regelverkBankrätt
2022-06-2922-18405BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18404S.P. Svensson Stockholm ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2022-06-2922-18403Smoltek Nanotech Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18402-ÄgarledningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18401Marginalen Bank BankaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2022-06-2922-18400Brunskogs FörsäkringsbolagAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18399-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2022-06-2922-18398-Ägarledningsprövning - Worldline Sweden ABTillstånd
2022-06-2922-18397Storebrand Fonder ABLedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18396Franklin Templeton Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18395Consensus Asset Management AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
2022-06-2922-18394Gapwaves ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18393-Beredskapsplanering - utredningStöd och säkerhet
2022-06-2922-18392Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GLOBAL REAL ESTATE DEBT PARTNERS - FUND III (UK) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18391S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-06-2922-18390-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18389Post- och telestyrelsenSamordning av kontanttillsynenBanktillsyn
2022-06-2922-18388-Fördjupad analys - Uppföljning Eiopa stresstest 2021Risktillsyn försäkring
2022-06-2922-18387FCG Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18386-ÄgarledningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18385-DirektupphandlingStöd och säkerhet
2022-06-2922-18384-Ledigförklarande av anställning som finansinspektörer på avdelning Infrastrukturtillsyn, verksamhetsområde Marknader.Hr
2022-06-2922-18383-Ledigförklarande av anställning som jurist på avdelning Marknadstillsyn, verksamhetsområde Marknader.Hr
2022-06-2922-18382EnergimyndighetenÅrsakt StyrelStöd och säkerhet
2022-06-2922-18381Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Uppdatering om huruvida Stibor är ett kritiskt referensvärde, skriftlig bedömningMarknadsanalys och policy
2022-06-2922-18380Tele2 Sverige ABFörlängning av avtal med diarienummer 20-20769It-drift
2022-06-2922-18379-Ledigförklarande av anställning som ekonomichef på avdelning Ekonomi, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstöd.Hr
2022-06-2922-18378Pulsen ABFörlängning av avtal med diarienummer 18-8107It-drift
2022-06-2922-18377PineBridge Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18376-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18375-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18374-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18373Evangeliska Frikyrkans PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-06-2922-18372Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EXT LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18371Brown Advisory Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18370Lyxor SEB Umbrella plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18369iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18368-Förfrågan om FI:s autosvarKonsument
2022-06-2922-18367Lyxor Investment Strategies plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18366-Klagomål - SwedbankKonsument
2022-06-2922-18365-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-06-2922-18364-Förfrågan om husköpKonsument
2022-06-2922-18363JAT Capital Management LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18362BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18361-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-06-2922-18360Alzecure PharmaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18359Lyxor Newcits Irl II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18358-Förfrågan om bankernas kalkylräntaKonsument
2022-06-2922-18357Goldman Sachs Funds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18356-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18355JordbruksverketSamordning av Aktörsnätverket för frivilliga försvarsorganisationer & frivilligaStöd och säkerhet
2022-06-2922-18354Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18353Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Axa Travel Insurance Limited 2016/97/EUTillstånd
2022-06-2922-18352Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) 2015/2366/EUBankrätt
2022-06-2922-18351GPX Medical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18350Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AIG Europe S.A. - Sweden BranchFörsäkringsrätt
2022-06-2922-18349Lyxor Funds Solutions S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18348-Klagomål - RiksnetKonsument
2022-06-2922-18347Catena ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18346Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - WHITEHORSE EUROPE LEVERED DIRECT LENDING FUND II, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18345Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES EUROPEAN PROPERTY PARTNERS FEEDER FCP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18344-Klagomål - SEBKonsument
2022-06-2922-18343Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - CPR INVEST 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18342-Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2022-06-2922-18341-Klagomål - NordeaKonsument
2022-06-2922-18340-Klagomål - Svea BankKonsument
2022-06-2922-18339Lendinvest S.C.A. SICAV-RAIFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18338Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES EUROPEAN PROPERTY PARTNERS SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18337Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nomura Financial Products Europe GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18336InfraCom Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18335Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES VI SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18334EasyFill AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18333-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18332H & M Hennes & Mauritz ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18331-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18330-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18329Interactive AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18328-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18327-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18326Permascand Top Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18325-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18324-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18323-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18322SaltX Technology Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18321-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18320-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18319-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-06-2922-18318Bio-Works Technologies ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18317Mentice ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18316Goldcup 30902 ABInformation om offentligt uppköpserbjudandeMarknadstillsyn
2022-06-2922-18315-Klagomål - Emrys FinanceKonsument
2022-06-2922-18314Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Société Générale EffektenGmbHMarknadstillsyn
2022-06-2922-18313-Förfrågan om fastighetsbolagKonsument
2022-06-2922-18312Janus Henderson Capital Funds plcAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18311Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2022-06-2922-18310CPR Silver AgeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18309Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - North American Infrastructure Strategy 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18308Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeInformation om gränsöverskridande verksamhet - Jolt IV Late Growth Crossover 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18307Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Cheyne Capital SMC Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18306-Revisors rapporteringUppförandetillsyn
2022-06-2922-18305Sala SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2022-06-2922-18304-Revisors rapporteringBanktillsyn
2022-06-2922-18303Maiden General Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18302Evident Life Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-06-2922-18301Degroof Petercam Asset Management SAÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18300Beijer Alma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18299Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CATHAY LEDGER ECOSYSTEM FUND S.L.P. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-06-2922-18298Goldcup 100890 ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2022-06-2922-18297Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Western Union Payment Services Ireland Limited (WUPSIL) 2015/2366/EUBankrätt
2022-06-2922-18296Hemply Balance Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-06-2922-18295-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn

Laddar sidan