Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

OBS! Avancerad sök  kan inte innehålla flera ord i  Avsändare/Mottagare . Använd då istället fritextsöken. 

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-01-2621-1693Nya Försäkringar Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1615Pensionera förmedling i Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1609Ymer Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1608Alpcot ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1595Ymer Partners ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1590UIB Nordic ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1589UIB Nordic ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1702FinansinspektionenÅrsredovisning för budgetåret 2020Styrning och verksamhetsstöd
2021-01-2621-1701Naturvårdsverket och FinansdepartementetMiljöredovisning 2020Styrning och verksamhetsstöd
2021-01-2621-1700Statistiska centralbyrån (SCB)Överenskommelse mellan SCB och Finansinspektionen angående finansmarknadsstatistikStyrning och verksamhetsstöd
2021-01-2621-1699Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1697Bankgirocentralen BGC ABInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1696Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DMS Investment Management Services (Europe) Limited article 32Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1695Bankgirocentralen BGC ABInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1694Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1692Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G ALTERNATIVES, SCSP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1691Bankgirocentralen BGC ABInformation om projektInfrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1690Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NRP Anaxo Management AS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1689Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantör - årsakt 2021Operativa risker
2021-01-2621-1688Sirius - GruppKommunikation med företag under tillsynFörsäkringstillsyn
2021-01-2621-1687Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT MID MARKET EUROPE CO-INVESTMENT (B) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1686Svenska Kommunalarbetareförbundets Pensionsstiftelse för kontorspersonalLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1685Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-01-2621-1684Enligt SändlistaInternationell samarbetsgrupp om krishantering – årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1683Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-01-2621-1682Spotlight Stock MarketInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1681Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-01-2621-1680Spotlight Stock MarketInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1679Czech National Bank (CNB), TjeckienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - české finanční centrum, s.r.o. 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1678Nasdaq Clearing AktiebolagKommunicera med företag under tillsyn – årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1677JP Spar & Försäkringsservice ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1676Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om SCARA årsakt 2021Bank
2021-01-2621-1675Candriam BondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1674Multicooperation SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1673FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa TjänstepensionsföreningAnmälan om konsekvens och investeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2021-01-2621-1672Förfrågan om kontaktpersonBankrätt
2021-01-2621-1671T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1670Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1669QB Europe ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetBankrätt
2021-01-2621-1668Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-01-2621-1667Nordic Growth Market NGM AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1666Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-01-2621-1665Nordic Growth Market NGM AktiebolagInformation om verksamheten - årsakt 2021Infrastrukturtillsyn
2021-01-2621-1664Tidan Capital ABTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1663Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om betaltjänster - Standing Committe on Payment Services (SCPS) - årsakt 2021Operativa risker
2021-01-2621-1662Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nordic Investment Opportunities CIV II K/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1661Sveriges RiksbankBetalningsrådet - årsakt 2021Operativa risker
2021-01-2621-1660FinansinspektionenFöreskrifter och allmänna råd FFFS XXXX:X om ändring i FFFS 2013:9 samt 2013:10 om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonderKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1659Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NORDEA DEDICATED INVESTMENT FUND, SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1658Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GSO COF IV CO-INVESTMENT FEEDER FUND EEA SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1657J O Hambro Capital Management Umbrella Fund DividendsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1656UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1655Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA)Arbetsforum kring betaltjänster, (Securepay) - årsakt 2021Operativa risker
2021-01-2621-1654Svenska Bankföreningen m flInformation från branschorganisationer - årsakt 2021Operativa risker
2021-01-2621-1653JSS InvestmentfondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1652Energifonden Sverige ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 20-14218Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1651Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om personKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1650NCC Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-01-2621-1649Wellington Management Funds (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1648Länsförsäkringar Fondförvaltning ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1647Wells Fargo (Lux) Worldwide FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1646BNP Paribas Cardif Livförsäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1645Pictet TRÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1644BNP Paribas Cardif Försäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1643GAM MultistockÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1642CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1641CS Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1640BNP Paribas Cardif Livförsäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1639BNP Paribas Cardif Försäkring ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1638FinansinspektionenSamordningsfunktionen, arbetsgrupp 3 - 2021Operativa risker
2021-01-2621-1637Finanstilsynet, NorgeInformation från utländsk myndighetBanktillsyn
2021-01-2621-1636Länsförsäkringar Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-01-2621-1635Förfrågan om bankkontoKonsument
2021-01-2621-1634Candriam QuantÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1633Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2021-01-2621-1632Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-01-2621-1631Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1630Förfrågan om faktureringKonsument
2021-01-2621-1629Förfrågan om bankkontoKonsument
2021-01-2621-1628VFF Pension TjänstepensionsföreningAnmälan om konsekvensanalys och investeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2021-01-2621-1627TIN Ny TeknikInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-01-2621-1626Pevex Management LtdFörfrågan om bolagKonsument
2021-01-2621-1625Verdane Capital Advisors IX ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1624Hoist Finance AB (publ)Anmälan om förvärv av egendom för skyddande av fordranBankrätt
2021-01-2621-1623Verdane Edda Advisors ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1622Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1621ISEC Services ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-01-2621-1620Omnilife Insurance Company LimitedInformation om Övergångsperiodens slutFörsäkringsrätt
2021-01-2621-1619JSS Investmentfonds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1618Förfrågan om värdering i nyproduktionKonsument
2021-01-2621-1617Förfrågan om administrativa böter i svensk lagBankrätt
2021-01-2621-1616Ikano Bank AB (publ)Anmälan om klagomålsansvarigBankrätt
2021-01-2621-1614BMO Investments (Lux) I FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1613Klagomål på försäkringsbolaget Tre KronorKonsument
2021-01-2621-1612T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1611Blackstone Europe Fund Management S.à r.l.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1610Qap Legal Advisors ABFörfrågan om regelverkMarknadstillsyn
2021-01-2621-1607Insurance Supervision AgencyGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nikolaj Lavrih 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1606Insurance Supervision AgencyGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nika Ciman 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1605Bank of Lithuania, LitauenÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet PSD IIKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1604Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)Information om Skandinaviska Enskilda Banken - New York - Överlämnande av kategori B-banklicensBankrätt
2021-01-2621-1603Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1602Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1601Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Article 28 of the PSD2Kapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1600Klagomål - Svea EkonomiKonsument
2021-01-2621-1599Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Investor Selection plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1598Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Bekräftelse att följa internationella riktlinjerKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1597Hoist Finance AB (publ)Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2021-01-2621-1596Svenska Handelsbanken ABUndantag från bestämmelser om styrelseuppdragBankrätt
2021-01-2621-1594Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Evercore GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1593Fair Investments Sweden ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1592Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1591Säkra ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserKapitalmarknadsrätt
2021-01-2621-1588Klagomål på Nya försäkringarKonsument
2021-01-2621-1587Förfrågan om bankkontoKonsument
2021-01-2621-1586Klagomål på Avida FinansKonsument
2021-01-2621-1585Klagomål - SkandiabankenKonsument
2021-01-2621-1584Förfrågan om banklånKonsument
2021-01-2621-1583Förfrågan om inkassoKonsument
2021-01-2621-1582Förfrågan om bankKonsument
2021-01-2621-1581Förfrågan om värdering av lägenhetKonsument
2021-01-2621-1580Förfrågan om bolagKonsument
2021-01-2621-1579Förfrågan om registerKonsument
2021-01-2621-1578Förfrågan om värdebevisKonsument
2021-01-2621-1577Förfrågan om kreditupplysningKonsument
2021-01-2621-1576Klagomål på SwedbankKonsument
2021-01-2621-1575Förfrågan om bolagKonsument
2021-01-2621-1574Klagomål på Royal C BankKonsument
2021-01-2621-1573Förfrågan om bolagKonsument
2021-01-2621-1572Klagomål på IndicapKonsument
2021-01-2621-1571ICA Försäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn

Laddar sidan