Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-05-2119-11482PersonalaktHR
2019-05-2119-11481MIPS ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11480LEXIQ ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-05-2119-11479Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11478PersonalaktHR
2019-05-2119-11477Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - LOUIS JEAN-PIERRE ET SERGE 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11476PersonalaktHR
2019-05-2119-11475Nordax Bank AB (publ)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11474Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ADC SA 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11473Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - MIRIAM DE LEENHEER 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11472Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - VEREYCKEN ERIC CVBA 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11471Phase Holographic Imaging PHI ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11470Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11469Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - PAUL MATTHYS 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11468Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - STRATEGIC PARTNERS FEEDER VIII (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11467Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige -HANS DE CLERCQ 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11466Sotkamo Silver ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11465NREP ABAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11464Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Lyxor SEB Umbrella PLC 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11463Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Lyxor Newcits IRL II PLC 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11462Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - LUC DE PAUW 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11461Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - FINSERVE FINANCE BVBA 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11460If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11459Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - STRATEGIC PARTNER VII (LUX) SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11458Finanstilsynet, DanmarkAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11457Nasdaq Clearing AktiebolagInformation om verksamhetenInfrastrukturtillsyn
2019-05-2119-11456Sotkamo Silver ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11455Structured Investments SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11454Länsförsäkringar SödermanlandBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11453FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som chef för intern kontroll på verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstödHR
2019-05-2119-11452Advokatfirman NordlanderFörfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-05-2119-11451Klagomål - KlarnaKonsument
2019-05-2119-11450Financial Supervision Authority, EstlandFörfrågan om personerKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11449Fora ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11448FinansinspektionenBeslut om myndighetsöverskridande samverkan enligt LUSKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11447Klagomål -KlarnaKonsument
2019-05-2119-11446Avrop av tyst rum med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 96-73-2014:005Stöd och säkerhet
2019-05-2119-11445ClearOn ABÄndring av styrelseBankrätt
2019-05-2119-11444FinansinspektionenBeslut om funktion för intern kontrollStyrning och verksamhetsstöd
2019-05-2119-11443Infrea ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11442Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtAnmälan om styrelsens samlade kompetensFörsäkringsrätt
2019-05-2119-11441Infrea ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11440Klagomål - KvittoKonsument
2019-05-2119-11439Volvofinans Bank ABÄndring av styrelseBankrätt
2019-05-2119-11438Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11437ZebFörfrågan om regelverkBankrätt
2019-05-2119-11436Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-05-2119-11435Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Frostrow Capital LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11434ISEC Services ABAnmälan om ändring av utlagd verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11433Klagomål - SwedbankKonsument
2019-05-2119-11432Tobin Properties AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11431Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgUnderrättelse om filialetablering för EES-bolag - ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A R.L. 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11430Medicover Försäkrings AB (publ)Information om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2019-05-2119-11429Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsument
2019-05-2119-11428Förfrågan om Länsförsäkringar BankKonsument
2019-05-2119-11427Förfrågan om regelverkBankrätt
2019-05-2119-11426Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11425Klagomål - Sparbanken SkåneKonsument
2019-05-2119-11424Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Karmijn Kapitaal Management B.V. EuVecaKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11423Orusts SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2019-05-2119-11422Vanguard Investment Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11421ÄgarledningsprövningBankrätt
2019-05-2119-11420Resurs Bank AktiebolagLedningsprövningBankrätt
2019-05-2119-11419Oncopeptides AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11418Nasdaq Stockholm AktiebolagUtvidgat tillståndKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11417Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2019-05-2119-11416Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-05-2119-11415Confidence International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11414ÄgarledningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11413Ägarledningsprövning - ICA Banken ABBankrätt
2019-05-2119-11412Ägarledningsprövning - ICA Försäkring ABFörsäkringsrätt
2019-05-2119-11411Svenska Handelsbanken ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2019-05-2119-11410Länsförsäkringar AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11409Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11408Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DanmarkBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11407Fryksdalens SparbankTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11406Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11405Dina Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2019-05-2119-11404Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11403Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQT VENTURES II (NO.2) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11402LFVFörfrågan om regelverk - penningtvättPenningtvätt
2019-05-2119-11401Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11400Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn
2019-05-2119-11399Klagomål - FakturaKonsument
2019-05-2119-11398Silentium Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11397Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FEEDER FUND II (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11396Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT VENTURES II (NO.1) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11395Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om filialverksamhet - Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (EU) 2017/2055Kapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11394JustitiedepartementetRemiss - Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisationFinansiell stabilitet
2019-05-2119-11393-[MAKULERAD]-
2019-05-2119-11392SkatteverketSamverkan om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kontonJuridisk samordning
2019-05-2119-11391If Skadeförsäkring AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11390Nordax Bank AB (publ)Information om anslutning till betalsystemBankrätt
2019-05-2119-11389Karolinska Development ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11388Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-05-2119-11387Klagomål - NordeaKonsument
2019-05-2119-11386Balco Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11385Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Amundi Physical Metals plcProspekt och redovisning
2019-05-2119-11384Bioarctic AB(publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11383Resurs Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-05-2119-11382Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Sanlam Universal Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11381Insplanet Försäkringsförmedling ABBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11380Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11379Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2019-05-2119-11378TillväxtverketEnkät - Undersökning stöd och utbildning 2019Juridisk samordning
2019-05-2119-11377Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11376Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11375Corline Biomedical AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11374Profi Förvaltning ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11373Oncopeptides ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2119-11372Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11371Profi Förvaltning ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11370Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11369CS Investment Funds 2Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11368Cicero Fonder ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11367Ägarledningsprövning - Cicero Fonder ABKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11366Klagomål - AvanzaKonsument
2019-05-2119-11365PARVESTÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11364Förfrågan om finansiella tillgångarKonsument
2019-05-2119-11363Netis Wealth Management ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2019-05-2119-11362Total Försäkring Sverige ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan