Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-08-1718-15071Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15070Försäkringskompetens i Uppsala ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15069Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15068Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15067Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15066Begäran om biträde från utlandetMarknadstillsyn
2018-08-1718-15065Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15064Begäran om biträde från utlandetMarknadstillsyn
2018-08-1718-15063Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15062Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15061Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
2018-08-1718-15060RiskPoint ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15059Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KKR Alternative InvestmentManagement Unlimited Company 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15058Banco de España, SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Worldwide Payment Systems, S.A 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15057Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15056Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Franklin Templeton Fund Management Limited 2014/65/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15055Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Allianz Resilient Credit Euro Fund 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15054Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Alphabeta Access Products LimitedKapitalmarknadsrätt
2018-08-1718-15053Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - ETFS Hedged Metal Securities LimitedKapitalmarknadsrätt
2018-08-1718-15052Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15051Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-08-1718-15050Åtgärder för signalskyddIT
2018-08-1718-15049Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15048Godkännande av tillägg till prospektKapitalmarknadsrätt
2018-08-1718-15047Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15046Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigtLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-08-1718-15045Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Australia and New Zealand Banking Group LimitedKapitalmarknadsrätt
2018-08-1718-15044Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15043Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15042Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15041Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15040Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15039Klagomål - LänsförsäkringarKonsumentkontakt
2018-08-1718-15038Sjöberg AndréBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15037Skyman, JonasBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15036Anmälan om misstänkt regelöverträdelseMarknadstillsyn
2018-08-1718-15035Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15034Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15033Coor Service Management Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15032Wise Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15031Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-14276Marknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15030Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Formuesforvaltning UCITS plc 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15029Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-14276Marknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15028AmTrust Insurance Services Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15027Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-14276Marknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15026Ägarprövning - Tillägg till ärende 18-14276Marknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15025Bucephalus Tech LtdInformation om verksamhetenMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15024S:t Erik Livförsäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2018-08-1718-15023Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15022Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ASTORG ASSET MANAGEMENT 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15021FIL Fund Management (Ireland) LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15020UBS (Lux) Bond SicavÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15019DSM Capital Partners FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15018Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Prermier & CoLimited 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15017Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Payleven Ltd 2015/2366/EUMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15016Landshypotek Bank AktiebolagLedningsprövningBankrätt
2018-08-1718-15015Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15014Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15013Klagomål - KlarnaKonsumentkontakt
2018-08-1718-15012Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15011Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15010Förfrågan om låneregler vid bostadsköpKonsumentkontakt
2018-08-1718-15009Sen uppgiftsinlämningMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15008IMMUNICUM AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15007Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-15006C-Rad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15005Akademibokhandeln Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15004Björn Borg ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15003BioGaia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15002Ratos ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15001Infrea ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-15000TargetEveryOne ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-14999Nordic Waterproofing Holding A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-14998Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetFörsäkringsrätt
2018-08-1718-14997Volati ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-14996Pandium Capital ABAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-14995Immunovia AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-14994If Skadeförsäkring AB (publ)Fördjupad analys ORSAFörsäkringstillsyn
2018-08-1718-14993Förfrågan om lån till ideell föreningKonsumentkontakt
2018-08-1718-14992Klagomål - QliroKonsumentkontakt
2018-08-1718-14991Boule Diagnostics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-08-1718-14990Finanstilsynet, DanmarkFörfrågan om kvalificerade innehavBankrätt
2018-08-1718-14989Max Matthiessen ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-14988SBAB Bank AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-08-1718-14987Credit Suisse Fund Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-08-1718-14986Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn

Laddar sidan