Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-01-2820-2192Arthur J Gallagher Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2191Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - FP LUX INVESTMENTS SCSP, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2190RiksgäldenBegäran om samråd i tillståndsärendeFinansiella risker
2020-01-2820-2189RiksgäldenBegäran om samråd i tillståndsärendeFinansiella risker
2020-01-2820-2188Åtgärder för signalskydd - årsakt 2020It-drift
2020-01-2820-2187FondiaFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2186Klagomål - BankerKonsument
2020-01-2820-2185Klagomål - Kalmar kommunKonsument
2020-01-2820-2184Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - KGAL Capital GmbH & Co. KG 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2183Avrop av företagshälsovård med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 23.3-2523-19HR
2020-01-2820-2182Förfrågan om kontanthanteringKonsument
2020-01-2820-2181Länsförsäkringar Bank AktiebolagInformation om verksamheten - intern metod för kreditrisker - årsakt 2020Finansiella risker
2020-01-2820-2180Klagomål - EasycreditKonsument
2020-01-2820-2179Klagomål - SwedbankKonsument
2020-01-2820-2178Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2177Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Evest Ltd 2004/39/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2176StudentförfråganKommunikation
2020-01-2820-2175Länsförsäkringar StockholmFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-2820-2174Förfrågan om eventuellt tillståndspliktig verksamhetBankrätt
2020-01-2820-2173Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - LOMBARD ODIER FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2172Nomura Funds Ireland - Asian Smaller Companies FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2171Avregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2170Årsrapport 2019Styrelse
2020-01-2820-2169Rapport - RådgivningsuppdragStyrelse
2020-01-2820-2168Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2167Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - UBS (LUX) EQUITY SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2166Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om personBankrätt
2020-01-2820-2165Goldman Sachs Asset Management, L.PTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2164Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2163Hancock Capital Investment Management LLAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2162Tre Kronor Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2020-01-2820-2161Anticimex Försäkringar ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringsrätt
2020-01-2820-2160ÅAC Microtec AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2159Enligt sändlistaInternationell samarbetsgrupp om betalinfrastrukturerInfrastrukturtillsyn
2020-01-2820-2158Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PICTET ALT 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2157Elanders ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2156Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2155Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Bay Risk Services Ltd 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2154Atlas Copco AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2153Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BOS Wealth Management Europe SA 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2152Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Dimensional Fund Advisors Ltd 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2151RiksbankenÖverföring av data – Periodisk InformationsdelningBankanalys och policy
2020-01-2820-2150Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MV SUBORDINATED V MASTER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2149TillsynsrapportMarknadstillsyn
2020-01-2820-2148Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2147Didner & Gerge Fonder AktiebolagInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-01-2820-2146Eurofin Investments Pte LtdAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2145Eurofin Investments Pte LtdAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2144Aktiv Ränte Rådgivning i Sverige ABAnmälan om ny svensk AIF-fondKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2143Förfrågan om att öppna sparkonto i Svensk BankKonsument
2020-01-2820-2142Klagomål - Global Privat Equity ABKonsument
2020-01-2820-2141ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-01-2820-2140ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-01-2820-2139Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2138CIM Global, L.L.C.Avregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2137Ignis försäkringsföreningÄndring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorFörsäkringsrätt
2020-01-2820-2136Hoist Finance AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2020-01-2820-2135Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2131Enligt sändlistaFörfrågan om rapportering - fördjupad analysRisktillsyn försäkring
2020-01-2820-2130Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2129FinansinspektionenProjekt - Textanalys av kvalitativa rapporterFörsäkringstillsyn
2020-01-2820-2128Förfrågan om överlåtelseavtalKonsument
2020-01-2820-2127Sparbanken Rekarne ABÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
2020-01-2820-2126Förfrågan om regelverkTillstånd
2020-01-2820-2125Danske InvestInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2124Klagomål - American expressKonsument
2020-01-2820-2123Förfrågan om regelverkOperativa risker
2020-01-2820-2122SedlabankiGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Valitor hfKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2121Försäkringsgruppen i Stockholm ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2120Vero Kommunikation ABFörfrågan om regelverkMarknadstillsyn
2020-01-2820-2119Klagomål - KundkännedomKonsument
2020-01-2820-2118Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2020-01-2820-2117JAK MedlemsbankAnmälan om klagomålsansvarigBankrätt
2020-01-2820-2116Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2115Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering - (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2114Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering - (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2113Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering - (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2112Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering - (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2111Fördjupad analys - Plan för implementering av stark kundautentisering - (SCA)Operativa risker
2020-01-2820-2110Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Cabot Square Capital LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2109WELLS FARGO CAPITAL FINANCE (UK) LIMITED STOCKHOLM FilialInformation om förändring i ägarstrukturenTillstånd
2020-01-2820-2108FOREX Bank AktiebolagFörfrågan om informationOperativa risker
2020-01-2820-2107Gaming Corps ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2106Klagomål - SwedbankKonsument
2020-01-2820-2105Nanologica AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2104Klagomål - Solid CFDKonsument
2020-01-2820-2103Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KEYSTONE FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2102Swedbank ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2101SSAB AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2100Byggmax Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2820-2099Klagomål - CollectorKonsument
2020-01-2820-2098Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Verlingue Limited 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2097Siemens Financial Services ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2020-01-2820-2096Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2020-01-2820-2095Coeli Asset Management ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2094Coeli Asset Management ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2093Förfrågan om ID-nummerKonsument
2020-01-2820-2092Förfrågan om lagstiftningKonsument
2020-01-2820-2091First State Global Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2820-2090Klagomål - SEBKonsument
2020-01-2820-2089Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-01-2820-2088Länsförsäkringar GrupplivförsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2020-01-2820-2087Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn

Laddar sidan