Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-12-0122-32675IG COINVESTMENT NWSTORM S.L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32674Xvivo PerfusionAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32673Smart Valor AGAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32672Formue Sverige AktiebolagUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagUppförandetillsyn
2022-12-0122-32671Secits Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32670iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32669Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om bolagBankrätt
2022-12-0122-32668Aztec Financial Services (UK) LimitedFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32667Secits Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32666FinansinspektionenRapport - Svenska Konsumtionslån 2022Makroanalys
2022-12-0122-32665Credit Suisse Fund Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet Credit Suisse Index Fund (Lux)Kapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32664Finanstilsynet, NorgeGranskning av DNB Återhämtningsplan 2022Banktillsyn
2022-12-0122-32663Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0122-32662Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - REVO Insurance S.p.A. och REVO InsuranceFörsäkringsrätt
2022-12-0122-32661ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0122-32660-Klagomål - SwizzproKonsument
2022-12-0122-32659PwCFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32658-Förfrågan om AFA FörsäkringKonsument
2022-12-0122-32657iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32656iShares IV plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32655The Cable International LimitedFörfrågan om regelverkBankrätt
2022-12-0122-32654Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - WUPSIL 2015/2366/EUBankrätt
2022-12-0122-32653iM Global Partner SASFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32652Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Quantessence Financial SA 2014/65/UEKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32651-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-12-0122-32650Lynx Asset Management ABLedningsprövningTillstånd
2022-12-0122-32649Eurostar Retail Support ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0122-32648Centralpolisen-Birka Sparkassa Ekonomisk FöreningAvregistrering av företagTillstånd
2022-12-0122-32647Finanstilsynet, DanmarkBegäran om yttrande angående överlåtelse av försäkringsbestånd från Global Dental Insurance A/S till GjensidigeForsikring, ASAFörsäkringsrätt
2022-12-0122-32646Jupiter Asset Management International S.AAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32645Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - PURPLE PRIVATEDEBT SCS RAIF 2011&61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32644-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32643Nordea Life Assurance Sweden ABLedningsprövningTillstånd
2022-12-0122-32642Finanstilsynet, NorgeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Hynion ASMarknadstillsyn
2022-12-0122-32641-Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2022-12-0122-32640J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32639-Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2022-12-0122-32638Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ABRIS-CEE HOLDINGS LIMITED 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32637-Ledigförklarande av anställning som finansinspektör på avdelning Marknadstillsyn, verksamhetsområde MarknaderHr
2022-12-0122-32636Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BLACKSTONE REAL ESTATEPARTNERS EUROPE VII SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32635PensionsmyndighetenAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2022-12-0122-32634FinansinspektionenAnmälan om flaggning - December 2023Data- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32633RiksgäldenÖverenskommelseData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32632Sveriges advokatsamfundBegäran om yttrandeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32631-Ägarledningsprövning - Payer Financial Services ABTillstånd
2022-12-0122-32630Sveriges advokatsamfundBegäran om yttrandeBankrätt
2022-12-0122-32629-Klagomål - Sevenday bankKonsument
2022-12-0122-32628Wahlstedt & Partners ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
2022-12-0122-32627-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-12-0122-32626Fortress Real Estate Opportunities AdvisorsIV LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32625-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-12-0122-32624Alken FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32623Fortress Japan Opportunity Management LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32622NordiCredit Sweden ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2022-12-0122-32621Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige RBC FUNDS (LUX) 2009/65/CEKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32620Pamica ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32619Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - THE IMPACT FUND S.C.SP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32618Sveriges advokatsamfundBegäran om yttrandeKapitalmarknadsrätt
2022-12-0122-32617JAK MedlemsbankMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2022-12-0122-32616mySafety Försäkringar ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-12-0122-32615Brocc Holding ABMedgivanden rörande kapitalbasenFinansiella risker
2022-12-0122-32614Biosergen ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32613-Förfrågan om eventuellt bedrägeriKonsument
2022-12-0122-32612Anoto Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32611Svenska Aerogel Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32610NRP Development ABAvregistrering av vissa tillståndTillstånd
2022-12-0122-32609Cline Scientific ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32608-Klagomål - bedrägeriKonsument
2022-12-0122-32607First Camp Sverige ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32606Syncro Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-12-0122-32605Nomor Försäkring ABLedningsprövningTillstånd
2022-12-0122-32604Telia PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-12-0122-32603Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Beredskapssamarbete - begäran om informationStöd och säkerhet
2022-12-0122-32602-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-12-0122-32601-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-12-0122-32600-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-12-0122-32599-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-12-0122-32598-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-12-0122-32597Sandvik Försäkrings ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2022-12-0122-32596Nordea Bank Sveriges PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
2022-12-0122-32595BlackRock Index Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan