Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-09-1721-24455Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)Information inför publicering av statistisk årsdata år 2020 för tjänstepension (IORP)Risktillsyn försäkring
2021-09-1721-24454QIAGEN Business Management MEA LtdUndantag från rapporteringsskyldighetRapportering
2021-09-1721-24453ÄgarprövningKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24452AK Nordic ABBeräkning av kapitalkravBankrätt
2021-09-1721-24451Förfrågan om Crescent venturesKonsument
2021-09-1721-24450Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24449Skandia Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24448Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc 2009/65 ECKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24447Helios Investors Genpar IV LTDTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24446SaveLend Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24445European Special Insurances ABLedningsprövningTillstånd
2021-09-1721-24444Löwenthal Birger Försäkring ABLedningsprövningTillstånd
2021-09-1721-24443Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-09-1721-24442Dometic Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24441Swedbank Robur Fonder ABTillstånd att lägga samman värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24440Volvo Car Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-09-1721-24439Bertelsmann SE & Co. KGaAUndantag från rapporteringsskyldighet - Emit art 9Kapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24438Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24437Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24436Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24435S.P. HDMJ Stockholm ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-09-1721-24434Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24433Länsförsäkringar Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-09-1721-24432Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24431-[MAKULERAD]-
2021-09-1721-24430Klagomål - Prioritet InkassoKonsument
2021-09-1721-24429Intellego ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24428Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamheten - årsakt 2021 för AML/CFT college Invesco Management S.A.Operativa risker
2021-09-1721-24427Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamheten - årsakt 2021 för AML/CFT college THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.Operativa risker
2021-09-1721-24426Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om verksamheten - Årsakt 2021 AML/CFT college Franklin Templeton International Services s.a.r.l.Operativa risker
2021-09-1721-24425Rapport om incident avisering amorteringskravBanktillsyn
2021-09-1721-24424Nordnet Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-09-1721-24423Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24422WindonFörfrågan om regelverkBankrätt
2021-09-1721-24421Tavex ABInformation om verksamheten - årsakt 2021Operativa risker
2021-09-1721-24420Information om verksamheten - årsakt 2021Operativa risker
2021-09-1721-24419Klagomål - JAK medlemsbankKonsument
2021-09-1721-24418Begäran om utlämnande av handlingHR
2021-09-1721-24417Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24416Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24415Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24414Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2021-09-1721-24413Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24412Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24411Volvo Group Insurance FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2021-09-1721-24410Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24409Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24408Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24407Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24406Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24405Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24404Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24403Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24402Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24401Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24400Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24399FeminvestFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24398Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24397Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24396Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24395Klagomål - HandelsbankenKonsument
2021-09-1721-24394AegirBio ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24393Förfrågan om betalning av e-fakturaKonsument
2021-09-1721-24392Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24391Nasdaq Stockholm AktiebolagAnmälan enligt 6 kap. 9 §Marknadstillsyn
2021-09-1721-24390Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24389Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24388Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24387Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1721-24386Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-09-1721-24385NGFSInternationell samarbetsgrupp om om hållbarhet – årsakt 2021Operativa risker
2021-09-1721-24384ASOF Investment Management LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24383Klagomål - bankers frågor om SwishKonsument
2021-09-1721-24382PGIM, Inc.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24381Fantasma Games ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24380Fantasma Games ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24379Energy Save Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24378Ryan Specialty Group Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24377eSyn Finance ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2021-09-1721-24376Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24375OXE MARINE AB (PUBL)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24374Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24373Sonetel AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24372Avrop av agilt stöd från ramavtal för it-konsulttjänster 18-6438It-utveckling
2021-09-1721-24371Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-09-1721-24370SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24369FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som Senior redovisningsexpert på avdelning Marknadstillsyn, verksamhetsområde MarknaderStyrning och verksamhetsstöd
2021-09-1721-24368Klagomål - FrodaKonsument
2021-09-1721-24367Dometic Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24366Invesco FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24365Förfrågan om Nasdaq-Crypto.seKonsument
2021-09-1721-24364EneaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24363Intellego ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24362Sonetel AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1721-24361Säkra ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1721-24360Förfrågan om fasträntebevisKonsument
2021-09-1721-24359Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura Bank International plcMarknadstillsyn
2021-09-1721-24358Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-09-1721-24357Undantag från krav gällande prospektMarknadstillsyn
2021-09-1721-24356Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-09-1721-24355Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-09-1721-24354Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2021-09-1721-24353Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-09-1721-24352Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-09-1721-24351Financial Market Authority (FMA), LiechtensteinIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DAAG Certificates GmbHMarknadstillsyn
2021-09-1721-24350Förfrågan om regelverkOperativa risker

Laddar sidan