FFFS 2014:3

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2014-04-01 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

Ändringen innebär att de allmänna råden inte lägre ska tillämpas av företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Vidare anpassas begreppet försäkringsbolag till det i lag tillämpade begreppet försäkringsföretag. Dessutom uppdateras en laghänvisning i och med att en ny försäkringsrörelselag trätt i kraft. ändr. 2014:3

Dokument