FFFS 2021:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:14) om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2011:14

Sammanfattning

Ändringarna innebär att det införs ett krav på att uppgifter ska lämnas om företag som ingår i en konsoliderad situation, enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), läggs till med anledning av att den nya förordningen.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:18

Dokument