FFFS 2021:27

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse

Gäller från 2021-07-07 , ändring av FFFS 2017:2

Sammanfattning

Med anledning av att värdepappersbolagsförordningen (2019/2933/EU) träder i kraft den 26 juni 2021, och de bestämmelser i värdepappersbolagsdirektivet (2019/2034/EU) som ska genomföras i svensk rätt, görs bland annat följande ändringar:

  • Nya bestämmelser införs om allmänna organisatoriska krav, riskhantering, ersättningssystem samt administrativa förfarande och dokumentation.
  • Tillämpningen anpassas så att alla bolag som ska tillämpa värdepappersbolagsförordningen, respektive tillsynsförordningen (575/2013/EU), omfattas av rätt bestämmelser och så att små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från vissa bestämmelser.
  • Mindre följdändringar och redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:27

Dokument