FFFS 2018:5

Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse

Upphävd 2021-06-01 se FFFS 2021:2

Sammanfattning

De allmänna råden ersätter Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2015:15) om rapportering av väsentlig betydelse. Ändringarna innebär att de allmänna råden i FFFS 2015:15 från och med 1 maj 2018 inte gäller för betaltjänstleverantörer i deras betaltjänstverksamhet enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Dokument